Niersstraat 30-2

1078 VL AMSTERDAM

€ 635.000,- k.k.

Omschrijving

**English below**

Nu bij ons in de verkoop! Een keurig afgewerkt en onderhouden appartement van 77 m2 gelegen op de tweede verdieping alsmede een 'berging' van 15 m2 gelegen op de zolderverdieping. De woning beschikt over twee goed bemeten slaapkamers, een moderne badkamer en een keuken voorzien van inbouwapparatuur. Gelegen op een prachtig plekje in de Rivierenbuurt. Een extra bonus van dit appartement is de gerenoveerde zolder van 15 m2. Deze ruimte is omgebouwd tot een afgewerkte logeerkamer met (tweede) badkamer, toilet en vliering voor het opbergen van spullen.

Highlights
- 92m2 woonoppervlakte conform NEN2580 meetcertificaat. 77m2 wonen en 15 m2 berging
- Erfpachtcanon afgekocht t/m 31-03-2063 daarna eeuwigdurend vastgeklikt op € 1.363,53 (jaarlijkse indexatie)
- Twee goed bemeten slaapkamers
- Moderne keuken en badkamer
- Gerenoveerde logeerkamer op de zolderverdieping met badkamer en toilet
- Actieve en gezoende VvE professioneel beheerd door VVE Beheer Amsterdam
- Servicekosten 346,17 per maand;
- Meerjarenonderhoudsplan aanwezig
- Oplevering in overleg

Woonoppervlakte en bergruimte
Conform het NEN2580 meetcerticifaat betreft het 92m2 aan woonoppervlakte. Echter conform de splitsingsakte verkopen wij 77m2 woning met een berging van 15m2 op de zolderverdieping!!

Globale indeling (zie ook interactieve plattegronden)
Het appartement heeft een functionele indeling die comfort en gemak biedt. Bij binnenkomst word je begroet door een open portiek en een net trappenhuis, wat bijdraagt aan de algemene uitstraling van het gebouw.
Je komt het appartement binnen in een lichte en ruime hal. Deze ligt centraal in de woning en geeft toegang tot alle ruimtes. De ruime woonkamer wordt overvloedig verlicht door natuurlijk licht en staat in direct contact met de keuken.
Het appartement beschikt over twee slaapkamers,. Deze kamers kunnen worden ingericht naar uw behoeften, of het nu gaat om het gebruik als slaapkamer, studeerkamer of een andere functionele ruimte.
De moderne badkamer is smaakvol ontworpen en voorzien van eigentijdse sanitaire voorzieningen. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur en heeft middels een opening in de wand direct verbinding met de woonkamer.
Bovendien is de zolderverdieping van dit appartement volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een multifunctionele ruimte. Het beschikt over een aparte badkamer, een toilet en een aparte wastafel. Dit biedt extra flexibiliteit en mogelijkheden, of het nu wordt gebruikt als een gastenverblijf, een thuiskantoor en/of extra opslagruimte.

Omgeving
Wonen in de Rivierenbuurt is een geweldige ervaring waar je kunt genieten van een levendige en gezellige buurt. Met een gevarieerd aanbod aan horecagelegenheden, van knusse cafés tot trendy restaurants, is er altijd wel iets lekkers te ontdekken. Daarnaast zijn er diverse supermarkten en andere winkels in de buurt, waardoor je gemakkelijk je dagelijkse boodschappen kunt doen. Met haar charmante straten en nabijheid van groene parken, biedt de Rivierenbuurt een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te genieten van het bruisende stadsleven in Amsterdam.

OV en bereikbaarheid
De Niersstraat geniet van een gunstige ligging wat betreft het openbaar vervoer en de bereikbaarheid. Met tram 4, tram 12, de noord-zuidlijn en diverse buslijnen om de hoek kun je eenvoudig door de stad reizen en genieten van het uitgebreide openbaar vervoernetwerk. Bovendien biedt de nabijheid van treinstations zoals Amsterdam Rai, Zuid WTC en Amstel extra mogelijkheden voor langere afstanden en Schiphol ligt op een reistijd van slechts 10 minuten Ook de ringweg A-10 is binnen enkele autominuten bereikbaar. Met goede verbindingen en toegankelijkheid is de Niersstraat een ideale locatie voor mensen die op zoek zijn naar gemakkelijke en efficiënte mobiliteit in Amsterdam.

VvE
De woning is gelegen in een actieve en gezonde VvE. Deze wordt professioneel beheerd door VvE Beheer Amsterdam. De maandelijks servicekosten bedragen 346,17. Met deze kosten wordt o.a. gespaard voor toekomstig onderhoud, ook is er een meerjarenonderhoudsplan aanwezig.

Grondsituatie
De woning is gelegen op grond van de Gemeente Amsterdam die is uitgegeven in erfpacht. De huidige jaarcanon is afbetaald t/m 31-03-2063. De huidige eigenaar heeft de overstap naar eeuwigdurende erfpacht al reeds gemaakt. Er is gekozen voor het betalen van een jaarcanon na 31-03-2063. Dit bedrag is vastgeklikt op € 1.363,53 per jaar (jaarlijkse indexatie)

De verkoopinformatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld doch voor de juistheid van de inhoud kunnen wij niet instaan en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. De inhoud is puur informatief en mag niet worden beschouwd als een aanbod. Daar waar gesproken wordt over inhoud, oppervlakten of afmetingen moeten deze worden beschouwd als indicatief en als circa maten. U dient als koper zelf onderzoek te verrichten naar zaken die voor u van belang zijn. Wij raden u in dat verband aan uw eigen NVM-makelaar in te schakelen.

***English translated tekst***

Now on sale with us! A nicely finished and maintained apartment of 77 m2 located on the second floor as well as a 'storage room' of 15 m2 located in the attic. The house has two well-sized bedrooms, a modern bathroom and a kitchen with appliances. Located in a beautiful spot in the Rivierenbuurt. An added bonus of this apartment is the renovated attic of 15 m2. This space has been converted into a finished guest room with (second) bathroom, toilet and attic for storing things.

Highlights
- 92m2 living area in accordance with NEN2580 measurement certificate. 77m2 living space and 15 m2 storage
- Ground rent purchased t / m 31-03-2063 then perpetual fixed at € 1,363.53 (annual indexation)
- Two good sized bedrooms
- Modern kitchen and bathroom
- Renovated guest room in the attic with bathroom and toilet
- Active and swept VvE professionally managed by VVE Beheer Amsterdam
- Service costs 346,17 per month;
- Long-term maintenance plan available
- Delivery in consultation

Living space and storage
According to the NEN2580 measurement certificate is 92m2 of living space. However, according to the deed of division we sell 77m2 house with a storage room of 15m2 in the attic!

Global layout (see also interactive floor plans)
The apartment has a functional layout that offers comfort and convenience. Upon entering, you are greeted by an open porch and a neat stairwell, which contributes to the overall look of the building.
You enter the apartment into a bright and spacious hallway. This is centrally located in the apartment and provides access to all rooms. The spacious living room is abundantly lit by natural light and is in direct contact with the kitchen.
The apartment has two bedrooms,. These rooms can be arranged according to your needs, whether for use as a bedroom, study or other functional space.
The modern bathroom is tastefully designed and equipped with contemporary plumbing fixtures. The kitchen is equipped with built-in appliances and connects directly to the living room through an opening in the wall.
Moreover, the attic floor of this apartment has been completely renovated and transformed into a multifunctional space. It features a separate bathroom, a toilet and a separate sink. This offers additional flexibility and possibilities, whether it is used as a guest house, a home office and/or additional storage space.

Surroundings
Living in the Rivierenbuurt is a great experience where you can enjoy a lively and cozy neighborhood. With a diverse range of catering establishments, from cozy cafes to trendy restaurants, there is always something tasty to discover. In addition, there are several supermarkets and other stores nearby, making it easy to do your daily shopping. With its charming streets and proximity to green parks, the Rivierenbuurt offers an attractive environment to live and enjoy the vibrant city life of Amsterdam.

Public transport and accessibility
Niersstraat enjoys a convenient location in terms of public transportation and accessibility. With streetcar 4, streetcar 12, the north-south line and several bus lines around the corner, you can easily travel around the city and enjoy the extensive public transport network. Moreover, the proximity of train stations such as Amsterdam Rai, Zuid WTC and Amstel offers additional possibilities for longer distances and Schiphol Airport is just a 10-minute travel time The A-10 ring road is also accessible within a few car minutes. With good connections and accessibility, Niersstraat is an ideal location for people looking for easy and efficient mobility in Amsterdam.

VvE
The property is located in an active and healthy VvE. This is professionally managed by VvE Beheer Amsterdam. The monthly service costs are 346,17. With these costs is saved for future maintenance, there is also a multi-year maintenance plan available.

Ground situation
The house is located on land of the City of Amsterdam which is issued in leasehold. The current annual canon is paid off until 31-03-2063. The current owner has already made the switch to perpetual ground lease. The choice has been made to pay an annual canon after 31-03-2063. This amount is fixed at € 1,363.53 per year (annual indexation).

The sales information has been compiled with great care but we cannot guarantee the accuracy of the content and therefore no rights can be derived from it. The content is purely informative and should not be regarded as an offer. Where reference is made to content, surface areas or dimensions, these should be regarded as indicative and approximate. As a buyer, you should conduct your own research into matters of importance to you. We advise you to use your own NVM estate agent.

Kenmerken

Overdracht

Aangeboden sinds

12-07-2022

Status

Verkocht

Aanvaarding

In overleg

Bouw

Soort bouw

Bestaande bouw

Soort dak

Zadeldak

Oppervlakten en inhoud

Wonen

92 m²

Inhoud

296 m³

Indeling

Aantal kamers

3

Aantal woonlagen

3